دیدبان چگونه معرفی می‌کند؟

ما در دیدبان پس از شناسایی و اولویت بندی محرومیت های مناطق، به تحلیل فنی و تخمین مالی جهت آماده کردن پیشنهاده ای(Proposal) اقدام کرده تا گزارش حاصله برای بانیان توانگر و موسسات خیریۀ کشوری ارسال شود. همچنین این اطلاعات بروی سایت بارگزاری شده تا همگان از این مهم مطلع شده و در حد توان خود قدمی بردارند.