ما که هستیم؟

موسسه غیر انتفاعی دیدبان پس از سال ها فعالیت غیر رسمی در حوزه مطالعات محرومیت زدایی، در سال 1400 در سازمان بهزیستی کشور به شماره 51844 ثبت گردید. ماموریت ما در این جمله خلاصه می شود:

شناسایی، اولویت بندی و معرفی نیاز های نقاط محروم جهت هدایت سرمایه های مادی و معنوی در جهت آبادانی متناسب کشور

دیده بان با نگاه اصولی مبتنی بر نظریات علمی و سفارشات دینی، مناطق محروم کشور را تحت رصد قرارداده و با تهیه ی آمار و اطلاعات دقیق و موثق نسبت به تدوین برنامه ی کوتاه و بلند مدت آبادانی آن اقدام می کند تا خیرین بتوانند فعالیت های عام المنفعه خود را بیش از پیش اثربخش و اولویت بندی شده انجام دهند.
اگرچه تأمین اقتصادی افراد در معرض آسیب و یا آسیب‌دیده از اصول اولویت‌های کار خیر است اما امروزه بر اساس بررسی مدل خدمات اجتماعی می‌توان خدمات را به هفت سطح مختلف تقسیم کرد. با یک تمثیل شاعرانه، می‌توان این هفت سطح را این‌گونه بیان کرد:

۱. به من ماهی بده.
۲. به من ماهیگیری یاد بده.
۳. به من قلاب ماهیگیری بده.
۴. به من تور ماهیگیری بده.
۵. به من بافتن تور ماهیگیری را یاد بده.
۶. به من راه دریا را نشان بده.
۷. بیا تا رود شویم.

در این راستا خدمات دیدبان به شرح ذیل می باشد:

– رصد مناطق محروم کشور و تهیه گزارش مستند
– اولویت بندی نیاز ها بر اساس معیار های دینی و علمی
– ارائه ی پیشنهاده(Proposal) و تخمین هزینه مربوطه جهت رفع نیاز های اولویت بندی شده
– ارائه پیشنهاد ها به بانیان موردی و منطقه ای
– هدایت گروه های خیر جهت بر طرف کردن نیاز های دارای اولویت
– معرفی پیمانکاران امین و خیر جهت انجام پروژه های تعریف شده
– نظارت بر حسن انجام کار پیمانکاران
– نظارت بر پایداری پروژه های انجام شده در گذر زمان